Hệ thống Điện + Trạm Biến Áp + Lưu trữ năng lượng (UPS) Metro TpHCM Bến Thành – Suối Tiên

Chủ đầu tư: UBND TP Hồ Chí Minh

Công trình: Metro TP Hồ Chí Minh – Tuyến số 1

Địa điểm thi công : phường Long Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh

Phạm vi hợp đồng – công việc: Hệ thống Điện + Trạm Biến Áp + Lưu trữ năng lượng (UPS)

Metro TpHCM Bến Thành – Suối Tiên

Metro TpHCM Bến Thành – Suối Tiên