Giải pháp lưu trữ điện cho Bệnh Viện

Một ca mổ không thể dừng lại nửa chừng, các thiết bị y tế quan trọng không thể thiếu nguồn điện

Các bệnh viện và các cơ sở y tế rất không tốt khi bị mất điện. Khi lưới điện gặp sự cố, việc lưu trữ năng lượng có thể đảm bảo hoạt động và chăm sóc bệnh nhân không bị gián đoạn bằng cách đảm bảo các thiết bị y tế và trung tâm dữ liệu luôn luôn được cấp điện.

Giải pháp lưu trữ điện cho Bệnh Viện

 

Giải pháp lưu trữ năng lượng của Lithaco cho phép các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác tự vận hành một cách an toàn và đáng tin cậy trong thời gian mất điện hoặc ở những vị trí xa ngoài lưới điện mà không có bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc rủi ro không cần thiết nào

Bình luận