Giải pháp sạc EV

Bộ sạc DC / Bộ sạc thành phố 200kW

Đặc trưng

● Đầu ra nguồn DC 200kW

● Sạc đồng thời và phân phối tải động tối ưu hóa dịch vụ sạc

● RFID, nhận dạng người dùng thẻ tín dụng

● Dấu chân nhỏ mang lại khả năng thích ứng cao

● ≧Hiệu suất điện năng 96% để tiết kiệm năng lượng

● OCPP và kết nối mạng cho phép tích hợp hệ thống

Giải pháp sạc EV - Bộ sạc DC / Bộ sạc thành phố 200kW

Giải pháp sạc EV - Bộ sạc DC / Bộ sạc thành phố 200kW

Giải pháp sạc EV - Bộ sạc DC / Bộ sạc thành phố 200kW

Bình luận