GIẢI PHÁP SẠC EV

Bộ sạc DC / Bộ sạc thành phố DC

Đặc trưng

● Sạc đồng thời 50kW / 100kW

● Phân phối tải động tối ưu hóa dịch vụ sạc

● RFID, thẻ tín dụng và nhận dạng người dùng ISO 15118

● OCPP và kết nối mạng cho phép tích hợp hệ thống

● Thiết kế mô-đun đảm bảo tính khả dụng cao

● IP55 và dấu chân nhỏ mang lại khả năng thích ứng cao

● Hiệu suất điện năng 94% để tiết kiệm năng lượng

GIẢI PHÁP SẠC EV - Bộ sạc DC / Bộ sạc thành phố DC

GIẢI PHÁP SẠC EV - Bộ sạc DC / Bộ sạc thành phố DC

Bình luận