Instructions for selecting grid-connected Steca made in Germany for households

The single-phase grid inverter of Steca Coolcept-x has been dubbed the king of household inverters because of its outstanding advantages compared to other inverters in the market such as: highest efficiency (98, 6%), super durable, no noise heard. Also sleek, good cooling (coolcept: cold), light weight from only 8.3kg to 9.6k

Instructions for selecting grid-connected Steca made in Germany for households

STECA inverter manufacturing plant in Germany

Steca’s king of civilian inverter products could be a perfect alternative. Steca has civil power ranges such as 1-phase line such as: StecaGrid 1500, StecaGrid 2000, StecaGrid 2500, StecaGrid 3010, StecaGrid 3600, StecaGrid 4600. These capacity ranges are very suitable for Vietnamese homes, the whole variable The famous Steca frequency inverter is only manufactured in Germany so the Steca inverters are currently very popular in the market.

We suggest customers to choose inverter capacity and battery capacity for home according to the following table:

1 phase inverter Brand / Origin Maximum battery capacity Note
inverter 2K-1P
StecaGrid 2000
Steca Made in Germany 2 500 Wp 98.6% efficiency
inverter 2.5K-1P
StecaGrid 2500
Steca Made in Germany 3 100 Wp 98.6% efficiency
inverter 3K-1P
StecaGrid 3010
Steca Made in Germany 3 800 Wp 98.6% efficiency
inverter 3.6K-1P
StecaGrid 3600
Steca Made in Germany 4 800 Wp 98.6% efficiency
inverter 4.6K-1P
StecaGrid 4600
Steca Made in Germany 5 500 Wp 98.6% efficiency

(Table selection civil battery capacity according STECA inverter)

Besides the outstanding advantages of durability, made in Germany, the installation is very easy and the excellent service support of Steca and LITHACO is also the reason why Steca 1-phase inverters are being viewed by customers. as the number one choice to replace inverters made in China.


Certificate of steca grid connected inverter:

Established in 1976, Steca always ensures top quality, safety and reliability, and places significant emphasis on environmental compatibility during the development, construction, manufacturing and distribution of products. his products. To achieve these quality goals, Steca applies quality control and quality improvement strategies.
The company’s quality management system and philosophy allow Steca to plan, produce and guarantee quality from the initial customer request to the final production step.

Steca is certified according to
ISO 14001: 2015
Download: »DE    » EN    »ES    » FR
ISO 9001: 2015
Download: »DE    » EN    »ES   » FR 
ISO 50001: 2011
Download: »DE   »EN    » ES    »FR
IATF 16949: 2016
Download: » DE    »EN 
ISO 14001: 2015 (Bulgaria)
Download: » DE    »EN     » BG
Steca is audited according to
EN ISO 13485: 2016

Lithaco is a genuine distributor of Steca grid inverter of Germany in Vietnam.

 • Address: 514 Tran Van Giau, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
 • Western Branch: E34, Street 56, Residential Area 586, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City
 • Factory: D5 / 1E Duong Dinh Cuc Street, Tan Kien Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
 • Call Center: 1900 252527
 • Web: https://lithaco.vn
 • FB: https://www.facebook.com/Lithaco.vn/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn lựa chọn biến tần nối lưới Steca made in Germany cho hộ gia đình

Dòng biến tần nối lưới 1 pha của Steca Coolcept-x được mệnh danh là ông vua của biến tần cho hộ gia đình bởi các ưu điểm vượt trội so với các dòng biến tần khác trên thị trường như : hiệu quả cao nhất (98,6%), siêu bền, không nghe tiếng ồn. Ngoài ra kiểu dáng đẹp, giải nhiệt tốt (coolcept : lạnh), trọng lượng nhẹ chỉ từ 8,3kg đến 9,6k

Hướng dẫn lựa chọn biến tần nối lưới Steca made in Germany cho hộ gia đình

Nhà máy sản xuất inverter steca tại Đức

Sản phẩm Steca ông vua biến tần dân dụng của Đức có thể là một lựa chọn thay thế hoàn hảo. Steca có các dãy công suất dân dụng như dòng 1 pha như : StecaGrid 1500, StecaGrid 2000, StecaGrid 2500,  StecaGrid 3010, StecaGrid 3600, StecaGrid 4600. Các dãi công suất này rất phù hợp cho các ngôi nhà Việt Nam, toàn bộ biến tần của Hãng Steca lừng danh chỉ sản xuất duy nhất tại Đức vì vậy các biến tần Steca hiện nay đang được thị trường rất ưa chuộng.

Chúng tôi gợi ý các khách hàng lựa chọn công suất biến tần và công suất pin cho gia đình theo bảng sau đây :

Biến tần 1 pha Nhãn hiệu /Xuất xứ Công suất pin tối đa Ghi chú
Bộ hòa lưới 2K-1P
StecaGrid 2000
Steca Made in Germany 2 500 Wp Hiệu suất 98,6%
Bộ hòa lưới 2.5K-1P
StecaGrid 2500
Steca Made in Germany 3 100 Wp Hiệu suất 98,6%
Bộ hòa lưới 3K-1P
StecaGrid 3010
Steca Made in Germany 3 800 Wp Hiệu suất 98,6%
Bộ hòa lưới 3.6K-1P
StecaGrid 3600
Steca Made in Germany 4 800 Wp Hiệu suất 98,6%
Bộ hòa lưới 4.6K-1P
StecaGrid 4600
Steca Made in Germany 5 500 Wp Hiệu suất 98,6%

      (Bảng lựa chọn công suất pin dân dụng theo biến tần Steca)

Bên cạnh các ưu điểm nổi trội về độ bền, made in Germany thì việc cài đặt rất dễ dàng và sự hỗ trợ dịch vụ tuyệt vời của Steca và LITHACO cũng là lý do làm cho biến tần 1 pha Steca đang được khách hàng và xem như là lựa chọn số một để thay thế biến tần made in China.


Giấy chứng nhận chất lượng biến tần nối lưới steca:

Thành lập từ năm 1976, Steca luôn đảm bảo chất lượng, an toàn và độ tin cậy hàng đầu, và chú trọng đáng kể vào khả năng tương thích môi trường trong quá trình phát triển, xây dựng, sản xuất và phân phối các sản phẩm của mình. Để đạt được các mục tiêu chất lượng này, Steca áp dụng các chiến lược kiểm soát chất lượng và cải tiến chất lượng.
Hệ thống quản lý chất lượng và triết lý của công ty cho phép Steca lập kế hoạch, sản xuất và đảm bảo chất lượng từ yêu cầu khách hàng ban đầu cho đến bước sản xuất cuối cùng.

Steca được chứng nhận theo
ISO 14001: 2015
Tải xuống »DE    » EN    »ES    » FR
ISO 9001: 2015
Tải xuống »DE    » EN    »ES   » FR 
ISO 50001: 2011
Tải xuống »DE   »EN    » ES    »FR
IATF 16949: 2016
Tải xuống » DE    »EN 
ISO 14001: 2015 (Bulgaria)
Tải xuống » DE    »EN     » BG
Steca được kiểm toán theo
EN ISO 13485: 2016

Lithaco là đơn vị phân phối chính hãng Biến tần nối lưới Steca của đức tại Việt Nam.

 • Địa chỉ: 514 Trần Văn Giàu, P.Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
 • CN Miền Tây:E34, đường 56, KDC 586, P. Phú Thứ, Q.Cái Răng, Cần Thơ
 • Nhà xưởng :D5/1E Đ. Dương Đình Cúc, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp.HCM
 • Tổng đài:1900 252527
 • Email:info@lithaco.com
 • Web: https://lithaco.vn
 • FB: https://www.facebook.com/Lithaco.vn/

Bình luận