LITHACO – KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

LITHACO – KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

Phần 1 : Tầm nhìn
Phần 2 : Vấn đề  Việt Nam đang thiếu điện
Phần 3 :   hội cho LITHACO
Phần 4 : Sản phẩm  dịch vụ (kế hoạch của LITHACO  ?
Phần 5 : Mục tiêu doanh thu  chia lợi nhuận
Phần 6 : Mục tiêu phát triển
Phần 7 : Chiến lược Marketing  bán hàng
Phần 8 : Thế mạnh LITHACO   ?
Phần 9 : Đối thủ cạnh tranh
Phần 10 : Vốn  sử dụng vốn

Phần 1

Tầm nhìn và Thế mạnh

Hiện nay khi muốn đi :

Mua sữa nghĩ đến LITHACO – KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020 LITHACO – KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020
Uống cà phê LITHACO – KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020 LITHACO – KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020
Mua điện thoại di động LITHACO – KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020 LITHACO – KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

 

Tầm nhìn trong vòng 2 năm nữa

 

Muốn lắp điện mặt trời LITHACO – KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020 LITHACO – KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020
LITHACO – KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

 

LITHACO công ty điện mặt trời được công nhận nhất Việt Nam

————————————————-**——————————————————————–

Phần 2: Vấn đề là Việt Nam đang thiếu điện

Vấn đề của Việt Nam và cơ hội cho LITHACO

Việt Nam đang thiếu điện không chỉ năm nay mà còn nhiều năm tới