Ngành tái chế tấm pin mặt trời đang rất phát triển

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của ngành năng lượng mặt trời nó kéo theo nhu cầu xử lý các tấm pin quang điện khi hết vòng đời sử dụng thông thường sau 25 năm là rất lớn. Chính vì vậy nhiều công ty ra đời để thực hiện công việc thu gôm và xử lý các tấm pin hết thời gian sử dụng.

Và như thường lệ các cường quốc về lĩnh vực này như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đức vẫn thống trị ngành tái chế dự báo là rất lợi nhuận này.

Các công ty cung cấp dịch vụ tái chế cho các nhà sản xuất điện mặt trời. 65 công ty dịch vụ tái chế được liệt kê dưới đây.

 

Tên công ty

 Khu vực

 Dịch vụ tái chế

 Sản phẩm tái chế

3R Recycling  Hoa Kỳ  Tái chế trực tiếp  Tấm năng lượng mặt trời
Aurubis nước Đức Kinh doanh vật liệu tái chế Nguyên tố hóa học
Bocai E-energy Trung Quốc Tái chế trực tiếp Tế bào, tấm năng lượng mặt trời
Chaoqiang Silicon Material Trung Quốc Tái chế trực tiếp Thỏi, wafer
Cleanlites Recycling Hoa Kỳ Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
CMK Recycling Hoa Kỳ Thiết bị tái chế, Dire … Di động, tấm pin mặt trời, khung, tấm nền
Dynamic Lifecycle Innovations Hoa Kỳ Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời, cáp, hộp nối, khung
Eiki Shoji Hoa Kỳ Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
Eiki Shoji Nhật Bản Kinh doanh vật liệu tái chế Tấm năng lượng mặt trời
Envaris nước Đức Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời, cáp
Euresi Tây Ban Nha Kinh doanh vật liệu tái chế Encapsulant, Backsheet
Exotech Hoa Kỳ Kinh doanh vật liệu tái chế
Experia Solution Nước Ý Thiết bị tái chế, Dire … Tế bào, Tấm pin mặt trời, Ruy băng, Kính, Cáp, Junc …
First Solar Hoa Kỳ Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
Geltz Umwelttechnologie nước Đức Kinh doanh vật liệu tái chế Tấm năng lượng mặt trời
GET Green Energy Đài Loan Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
Green Lights Recycling Hoa Kỳ Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
GVS Thụy sĩ Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
H & H Pro Vương quốc Anh Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
IBA Hồng Kông Kinh doanh vật liệu tái chế Thỏi, wafer
ILM Highland Vương quốc Anh Thiết bị tái chế, Dire … Tấm năng lượng mặt trời
Immark Thụy sĩ Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
Infoactiv Châu Úc Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
Công ty Thương mại Interco Hoa Kỳ Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
Công nghệ Silicon năng lượng Juxin Giang Tô Trung Quốc Tái chế trực tiếp Thỏi, wafer, di động, tấm năng lượng mặt trời, bùn
Kun Sơn Suda Jingwei Công nghệ điện tử Trung Quốc Tái chế trực tiếp Thỏi, wafer, di động, tấm năng lượng mặt trời, bùn
KWB Planreal Thụy sĩ Kinh doanh vật liệu tái chế Tấm năng lượng mặt trời
La Mia Energia Nước Ý Thiết bị tái chế, Dire … Thỏi, wafer, di động, tấm năng lượng mặt trời, luyện kim …
Loser Chemie nước Đức Tái chế trực tiếp, tái chế … Thỏi, wafer, di động
Metal & Catalyst Resources Hoa Kỳ Tái chế trực tiếp Nguyên tố hóa học
Morgen Industries Hoa Kỳ Tái chế trực tiếp Tế bào
Panoramic Resources Partners Vương quốc Anh Tái chế trực tiếp, tái chế … Tấm năng lượng mặt trời
PV Techno Cycle Nhật Bản Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
R3 TECH Hồng Kông Kinh doanh vật liệu tái chế Tấm năng lượng mặt trời, khung
Reclaim PV Recycling Châu Úc Tái chế trực tiếp Tế bào
Recycle IT Ai-len Thiết bị tái chế
Recycle Solar Technologies Vương quốc Anh Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời, Kính, Cáp, Hộp nối, Kết nối …
Reiling Glas Recycling nước Đức Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
REMA PV Systém Cộng hòa Séc Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
Rinovasol nước Đức Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
Năng lượng mặt trời RoSi Pháp Kinh doanh vật liệu tái chế
SENS Foundation Thụy sĩ Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
Chế biến SiC (tiếng Đức) nước Đức Thiết bị tái chế, Dire … Bùn
Silcontel Người israel Tái chế trực tiếp, tái chế … Thỏi, wafer, di động, tấm năng lượng mặt trời, bùn, Ribb …
Silicon Specialists Hoa Kỳ Tái chế trực tiếp, tái chế … Bánh quế
Silrec Hoa Kỳ Tái chế trực tiếp Thỏi, wafer
Sinopower Holding (Hồng Kông) Hồng Kông Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
Tái chế năng lượng mặt trời Hoa Kỳ Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
Solar2Recycl Vương quốc Anh Tái chế trực tiếp Tế bào, tấm năng lượng mặt trời, cáp, hộp nối
SolRecycl Tây Ban Nha Thiết bị tái chế, Dire … Bánh wafer, di động, tấm pin mặt trời, kính, cáp, máy …
SRS Hoa Kỳ Tái chế trực tiếp Thỏi
CNR Brazil Tái chế trực tiếp Thỏi, wafer, di động, tấm năng lượng mặt trời, thủy tinh, cáp …
Tô Châu Hedeying Metal Trung Quốc Tái chế trực tiếp Ruy-băng
Tô Châu Huizhijie PV Technology Trung Quốc Tái chế trực tiếp Thỏi, wafer, di động
Tái chế năng lượng Silicon Tô Châu Minlai Trung Quốc Kinh doanh vật liệu tái chế Bánh wafer, tế bào, kim loại hóa
Tô Châu Thượng Hải Trung Quốc Tái chế trực tiếp Thỏi, wafer, di động, tấm năng lượng mặt trời, luyện kim …
Tô Châu Shunhui Công nghệ năng lượng mới Trung Quốc Tái chế trực tiếp Tấm wafer, tế bào, tấm năng lượng mặt trời
Công ty tái chế wafer Silicon Tô Châu Yongsheng Trung Quốc Kinh doanh vật liệu tái chế Thỏi, wafer, tế bào, dán kim loại
Tekovery Hoa Kỳ Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
The Recycling Village Ai-len Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
Trinity Nhật Bản Tái chế trực tiếp, tái chế … Thỏi, wafer, tế bào, các yếu tố hóa học
We Recycle Solar Hoa Kỳ Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời, các yếu tố hóa học
YCJ SOLAR Trung Quốc Tái chế trực tiếp Tấm năng lượng mặt trời
Yezon-PV Trung Quốc Thiết bị tái chế Bùn
Năng lượng mới Yuepeng Trung Quốc Tái chế trực tiếp Bánh wafer, tế bào, tấm pin mặt trời, bùn, kim loại …

 

Nguồn : https://www.enfsolar.com/directory/service/manufacturers-recycling

 

 

 

 

 

 

Bình luận