Nhà tôi cần lắp điện mặt trời tự dùng công suất bao nhiêu?

Nhà tôi cần lắp điện mặt trời tự dùng công suất bao nhiêu?

Một ngôi nhà có mức tiêu thụ điện ở mức từ 300 KWh, 400 KWh, 500 KWh trở lên sẽ phù hợp hơn để đầu tư lắp đặt một hệ thống điện mặt trời tự dùng.

Dĩ nhiên một ngôi nhà có mức sử dụng năng lượng thấp hơn vẫn có thể đầu tư để lắp điện mặt trời cho nhu cầu tự sử dụng, tuy nhiên bạn cần tính toán và lựa chọn một công suất hợp lý để tránh lãng phí điện năng.

Để lựa chọn một hệ thống phù hợp trước tiên bạn cần biết rằng hệ thống điện mặt trời sau khi lắp đặt và kết nối hoàn chỉnh thì nó là một nhà máy điện mini ở ngay trên mái nhà của bạn.

Nhà máy điện mini này hoạt động liên tục trong suốt 30 đến 40 năm mà không cần đổ nhiên liệu, vì nhiên liệu nó cần để sản xuất ra điện chính là ánh sáng mặt trời.

Bảng dưới đây thể hiện lượng năng lượng tính bằng KWh tạo ra bởi một số nhà máy điện mặt trời theo công suất.

Nhà tôi cần lắp điện mặt trời tự dùng công suất bao nhiêu?

Trong Quy hoạch điện VIII, chính phủ đã đưa rá mục tiêu để khuyến khích điện mặt trời tự tiêu thụ tại chỗ nên các gia đình nên lựa chọn một hệ thống sản xuất ra đủ cung cấp cho gia đình hoặc thấp hơn một chút.

Thí dụ một ngôi nhà ở miền nam sử dụng 500 kWh mỗi tháng bạn nên chọn hệ thống 4 KW là hợp lý.

Hệ thống 4 KW có thể tạo ra khoảng 480 KWh mỗi tháng, gần đủ nhu cầu năng lượng của đình bạn, phần thiếu hụt sẽ mua thêm từ lưới điện.

Một ngôi nhà sử dụng khoảng 300 hoặc 400 số điện thì nên cân nhắc một hệ thống 3 KW (3.24 kWp) hệ thống này có thể tạo ra hơn 360 kWh nếu lắp ở Miền Nam hoặc khoảng 300 kWh nếu lắp ở Miền Bắc.

Nhà tôi cần tích pin tích trữ cỡ bao nhiêu?

Việc chọn kích cỡ pin tích trữ năng lượng phụ thuộc vào tỷ lệ tiêu thụ điện ban ngày của ngôi nhà bạn, nhà máy điện mặt trời của bạn chỉ sản xuất năng lượng vào ban ngày trong khi hầu hết các ngôi nhà sử dụng nhiều năng lượng vào ban đêm, vậy nên bạn cần một bộ pin để tích trữ lại lượng năng lượng do nhà máy điện mặt trời tạo ra vào ban ngày mà ngôi nhà bạn chưa dùng hết để tiếp tục sử dụng vào buổi tối.

Nhà tôi cần lắp điện mặt trời tự dùng công suất bao nhiêu?

Hệ thống 4 kW nếu sử dụng ban ngày 50% thì chọn pin tích trữ từ 7.5 kWh đến 10 kWh.

Nếu ngôi nhà của bạn ở Miền Bắc lắp hệ thống điện mặt trời 3 KW và bạn tự tiêu thụ năng lượng ban ngày 50% thì bạn có thể chọn bộ pin tích trữ nhỏ hơn một chút theo bảng bên dưới.

Nhà tôi cần lắp điện mặt trời tự dùng công suất bao nhiêu?

Một ngôi nhà Miền Bắc có hệ thống Solar 3 KW có thể chọn bộ Pin tích trữ khoảng 5 kWh.

 

Bình luận