LG Chem RESU Plus

LG Chem RESU Plus là một bộ mở rộng được thiết kế đặc biệt cho các mẫu RESU 48V để kết nối chéo lẫn nhau.

Với LG Chem RESU Plus, các mẫu pin 48V sau đây có thể được kết nối chéo với nhau.

LG Chem RESU 3.3 – Pin lithium-ion 48V
LG Chem RESU 6.5 – 48V Pin lithium-ion
LG Chem RESU 10 – 48V Pin lithium-ion

LG Chem RESU Plus Chi tiết kỹ thuật:

Kích thước: 385 x 240 x 65 (W x H x D , mm)
Số lượng đơn vị pin có thể mở rộng: Lên đến 2EA
IP55

Bình luận