Lithaco Khởi công hàng loạt dự án điện mặt trời trên các trụ sở cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1.3.2021 Lithaco chính thức trúng thầu gói thầu “cung cấp, lắp đặt trọn gói hệ thống điện mặt trời” trên toàn bộ mái nhà của các sở ban ngành thuộc tỉnh Đồng tháp: Sở văn hóa thể thao và du lịch, Sở giáo dục và đào tạo, Sở y tế, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở tài chính, Sở tư pháp, Sở nội vụ, Sở xây dựng, Sở lao động thương binh và xã hội, Sở thông tin và truyền thông, …

Lithaco Khởi công hàng loạt dự án điện mặt trời trên các trụ sở cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Hình ảnh những ngày đầu khởi công

Cụm dự án các sở cơ quan tại Đồng tháp không phải dự án đầu tiên mà Lithaco nhận được sự tin tưởng giao thầu của Chủ Đầu tư ở Đồng Tháp. Trước đó, thời gian gần nhất vào tháng 10/2020, Lithaco là nhà thầu EPC cho dự án 9M tại Tân Hồng và Tam nông Đồng Tháp.

Lithaco Khởi công hàng loạt dự án điện mặt trời trên các trụ sở cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Trước đó Lithaco đã hoàn thành dự án 9M tại Tam Nông, Đồng tháp

Bằng nhiều kinh nghiệm tại các dự án lớn, Lithaco sẽ đưa ra các phương án lắp đặt theo kết cấu từng công trình, cũng như kỹ thuật công nghệ vượt trội nhằm giúp chủ đầu tư thu được lượng điện nhiều nhất từ mặt trời.

Ngay sau lễ khởi công, Ban chỉ huy Lithaco đã bắt tay khẩn trương triển khai ngay đồng loạt các vị trí trên tất cả các trụ sở với quyết tâm hoàn thành tất cả dự án sớm hơn 15 ngày so với hợp đồng đã ký.

Lithaco Khởi công hàng loạt dự án điện mặt trời trên các trụ sở cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Lithaco quyết tâm hoàn thành tất cả dự án sớm hơn 15 ngày

Sở công thương là đơn vị Chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch thí điểm triển khai chương trình quốc gia  thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

Mục tiêu Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia, giảm nhu cầu vốn đầu tư để xây dựng mới, mở rộng hệ thống điện, giảm áp lực tăng giá điện, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững.

Thực hiện tốt chiến lược quốc gia về phát triển năng lượng tái tạo theo Quyết định số 2023/QĐ-BCT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hình ảnh những ngày đầu thi công trên mái các cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Lithaco Khởi công hàng loạt dự án điện mặt trời trên các trụ sở cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Hình ảnh tại sở Giáo dục và đào tạo

Lithaco Khởi công hàng loạt dự án điện mặt trời trên các trụ sở cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Hình ảnh tại Sở kế hoạch và đầu tư

Lithaco Khởi công hàng loạt dự án điện mặt trời trên các trụ sở cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Hình ảnh tại Sở lao động thương binh và xã hội

Lithaco Khởi công hàng loạt dự án điện mặt trời trên các trụ sở cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Hình ảnh tại Sở nội vụ

Lithaco Khởi công hàng loạt dự án điện mặt trời trên các trụ sở cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Hình ảnh tại Sở tài chính

Lithaco Khởi công hàng loạt dự án điện mặt trời trên các trụ sở cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Hình ảnh tại Sở tư pháp

Lithaco Khởi công hàng loạt dự án điện mặt trời trên các trụ sở cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Hình ảnh tại Sở xây dựng

Lithaco Khởi công hàng loạt dự án điện mặt trời trên các trụ sở cơ quan tỉnh Đồng Tháp

Hình ảnh tại Sở y tế

By Lithaco – N.H

Bình luận