Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Hưởng ứng lời tuyên bố của những người đoạt giải Nobel trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu: “Giữ nguyên nhiên liệu hóa thạch trong lòng đất”. LITHACO xin được lan tỏa đến các bạn toàn văn lời tuyên bố của các bậc Vỹ nhân về những mối lo ngại của họ đối với sự biến đổi khí hậu, sự tàn phá của con người đối với trái đất – mẹ thiên nhiên khi khai thác nhiên liệu hóa thạch mỗi ngày một tăng. Nội dung tuyên bố như sau:

Tuyên bố của những người đoạt giải Nobel trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu: Giữ nguyên nhiên liệu hóa thạch trong lòng đất

Là những người đoạt giải Nobel về hòa bình, văn học, y học, vật lý, hóa học và khoa học kinh tế, và giống như rất nhiều người trên toàn cầu, chúng ta bị thu hút bởi vấn đề đạo đức lớn của thời đại chúng ta: cuộc khủng hoảng khí hậu và sự tàn phá tương xứng của thiên nhiên.

Biến đổi khí hậu đang đe dọa hàng trăm triệu sinh mạng, sinh kế trên khắp các châu lục và đang khiến hàng nghìn loài sinh vật gặp nguy hiểm. Cho đến nay, việc đốt các nhiên liệu hóa thạch – than, dầu và khí đốt – là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu.

Chúng tôi viết hôm nay, trước Ngày Trái đất 2021 và Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của các nhà lãnh đạo do Tổng thống Biden chủ trì, để kêu gọi các bạn hành động ngay để tránh thảm họa khí hậu bằng cách ngừng mở rộng khai thác và tiêu thụ dầu, khí đốt và than đá.

Chúng tôi hoan nghênh Tổng thống Biden và chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận trong Sắc lệnh rằng “Cùng nhau, chúng ta phải lắng nghe khoa học và đáp ứng thời điểm”. Thật vậy, đáp ứng thời điểm này đòi hỏi các ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ quyết định các di sản kế thừa. Các tiêu chuẩn để được ở phía bên phải của lịch sử là rõ ràng.

Quá lâu rồi, các chính phủ đã tụt hậu đáng kinh ngạc, đi sau những gì khoa học đòi hỏi và những gì mà một phong trào nhân dân đang phát triển mạnh mẽ và họ thừa biết rằng: cần phải có hành động khẩn cấp để chấm dứt việc mở rộng sản xuất nhiên liệu hóa thạch; loại bỏ sản xuất hiện tại; và đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Việc đốt nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân gây ra gần 80% lượng khí thải carbon dioxide kể từ cuộc cách mạng công nghiệp. Ngoài việc là nguồn phát thải hàng đầu, còn có ô nhiễm cục bộ, chi phí môi trường và sức khỏe liên quan đến chiết xuất, tinh chế, vận chuyển và đốt nhiên liệu hóa thạch. Những chi phí do này thường người Bản địa và các cộng đồng yếu thế (các nước chậm phát triển) chi trả. Các hoạt động công nghiệp tồi tệ đã dẫn đến vi phạm nhân quyền và hệ thống nhiên liệu hóa thạch đã khiến hàng tỷ người trên toàn cầu không có đủ năng lượng để sống một cuộc sống có phẩm giá.

Đối với cả con người và hành tinh, cần phải tiếp tục hỗ trợ để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thông qua Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Thỏa thuận Paris của nó. Việc không đáp ứng giới hạn nhiệt độ 1,5 ° C của Thỏa thuận Paris có nguy cơ đẩy thế giới tới hiện tượng nóng lên toàn cầu thảm khốc.

Tuy nhiên, Hiệp định Paris không đề cập đến dầu mỏ, khí đốt hoặc than đá. Trong khi đó, ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch tiếp tục lên kế hoạch cho các dự án mới. Các ngân hàng tiếp tục tài trợ cho các dự án mới. Theo báo cáo gần đây nhất của Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc, đến năm 2030 sẽ sản xuất thêm 120% than, dầu và khí đốt so với mức giới hạn nhiệt độ nóng lên 1,5 ° C. Các nỗ lực nhằm đáp ứng Thỏa thuận Paris và giảm nhu cầu đối với nhiên liệu hóa thạch sẽ bị suy giảm nếu nguồn cung tiếp tục tăng.

Giải pháp rất rõ ràng: nhiên liệu hóa thạch phải được giữ trong lòng đất.

Các nhà lãnh đạo, chứ không phải ngành, nắm quyền lực và có trách nhiệm đạo đức để thực hiện các hành động táo bạo để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cùng làm việc trên tinh thần hợp tác quốc tế để:

  • Chấm dứt việc mở rộng sản xuất dầu, khí đốt và than đá mới phù hợp với nền tảng khoa học tốt nhất hiện có như được vạch ra bởi Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu và Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc;
  • Loại bỏ việc sản xuất dầu, khí và than hiện có theo phương thức công bằng và bình đẳng, có tính đến trách nhiệm của các quốc gia đối với biến đổi khí hậu và sự phụ thuộc của họ vào nhiên liệu hóa thạch, và khả năng chuyển đổi;
  • Đầu tư vào một kế hoạch chuyển đổi để đảm bảo 100% khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo trên toàn cầu, hỗ trợ các nền kinh tế phụ thuộc đa dạng hóa khỏi nhiên liệu hóa thạch và cho phép mọi người và cộng đồng trên toàn cầu phát triển thông qua quá trình chuyển đổi toàn cầu.

Nhiên liệu hóa thạch là yếu tố đóng góp lớn nhất vào biến đổi khí hậu. Cho phép tiếp tục mở rộng ngành công nghiệp này là vô lương tâm. Hệ thống nhiên liệu hóa thạch mang tính toàn cầu và đòi hỏi một giải pháp toàn cầu – một giải pháp mà Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của các nhà lãnh đạo phải hướng tới. Và bước đầu tiên là giữ nguyên nhiên liệu hóa thạch trong lòng đất.

Ký kết bởi

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 100 người đoạt giải Nobel khác thúc giục hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu để ngăn chặn việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch

Nguồn: fossilfueltreaty.org

 

 

Bình luận