Pin mặt trời trên mặt nước không chỉ cải thiện hiệu quả chuyển đổi năng lượng mà còn tạo bóng mát cho tôm, giúp tăng sản lượng nuôi trồng

Bình luận