Năng lượng mặt trời áp mái đưa giá điện trung bình ban ngày của Nam Úc xuống 0

Nam Úc đã thiết lập một chuẩn mực mới đáng kinh ngạc trong thị trường điện, với thị phần lớn của năng lượng mặt trời áp mái đã đưa giá bán điện trung bình vào ban ngày xuống dưới 0 trong quý đầu tiên.

Theo Nhà điều hành thị trường năng lượng, giá điện trung bình ở Nam Úc trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều là âm 12 đô la / MWh trong ba tháng tính đến ngày 31 tháng 3 – lần đầu tiên điều này xảy ra trong lưới điện chính của Úc.

Nam Úc đã dẫn đầu thế giới về thị phần gió và năng lượng mặt trời trong lưới điện của mình – 60% trong 13 tháng qua – nhưng tác động ngày càng tăng của năng lượng mặt trời áp mái đang gây ra những bức xúc lớn nhất tại Nhà điều hành thị trường năng lượng Úc (AEMO) khi họ cố gắng duy trì lưới điện ổn định và chiếu sáng.

Năng lượng mặt trời áp mái cung cấp 47,7% tổng lượng điện năng của bang trong khoảng thời gian ba tháng đó, gió và năng lượng mặt trời nói chung cung cấp 82,5% lượng điện năng trong quý.

Năng lượng mặt trời áp mái đã có lúc “đầu tiên trên thế giới” cung cấp được 100% nhu cầu của bang (khi lượng gió và năng lượng mặt trời dư thừa đang được xuất khẩu sang Victoria), nhưng trong giai đoạn gần đây nhất, mức đỉnh của nó là 78% vào ngày 14 tháng 2.

Ngay trong năm nay, AEMO đã phải thực hiện hành động can thiệp vào thị trường để ra lệnh “ngưng” 71MW năng lượng mặt trời phân tán để đảm bảo rằng nhu cầu có thể được duy trì ở mức cần thiết.

Hình – Giá trong ngày âm ở Nam Úc

Giá điện cơ bản trung bình của Nam Úc theo thời điểm trong ngày – quý 1 năm 2021 và quý 1

Năng lượng mặt trời áp mái đưa giá điện trung bình ban ngày của Nam Úc xuống 0

Khoảng thời gian giao dịch

Nó đã phải can thiệp bằng một số hình thức để đảm bảo đủ số lượng máy phát điện chạy bằng khí đốt, chủ yếu là yêu cầu chúng tạo ra điện mặc dù giá cả thấp hơn chi phí phát điện. Chi phí này tổng cộng là 18 triệu đô la trong quý.

Sự can thiệp này sẽ điều độ lưới điện tương tự như các nhà máy khí, được đưa vào hoạt động trong những tháng tới. Về lâu dài, hệ thống lưu trữ pin với “bộ biến tần lai” được kỳ vọng sẽ thực hiện công việc này.

AEMO cho biết mức nhu cầu tối thiểu mới là 358 MW ở Nam Úc đã được thiết lập vào Chủ nhật, ngày 14 tháng 3, khi nó ban hành hướng dẫn “ngưng” một số hệ thống năng lượng mặt trời phân phối nhất định để đảm bảo rằng nhu cầu hoạt động duy trì trên 400MW

Cơ chế “ngưng” đã được theo dõi nhanh chóng ở Nam Úc do tỷ lệ năng lượng mặt trời áp mái ngày càng tăng, có thể tương đương 100% nhu cầu địa phương đôi khi, có thể được nhân rộng ở các tiểu bang khác vì chúng cũng có mức thấp hơn nhu cầu hoạt động.

Nam Úc cũng đang tìm cách mở rộng các cơ chế “ngưng” hoặc “chuyển” cho các thiết bị khác như máy điều hòa không khí, máy bơm hồ bơi và hệ thống nước nóng điện, mặc dù các đề xuất kiểm soát thiết bị sạc điện trong nhà theo cách tương tự đã được vấp phải sự phản đối gay gắt từ ngành công nghiệp xe điện.

Hình  Giá chủ yếu giới hạn vào giữa ngày

Nam Úc và Victoria Tỷ lệ phần trăm giá âm trong Quý 1 xảy ra vào thời điểm – Quý 1 năm 2021 so với Quý 1 năm 2020

Năng lượng mặt trời áp mái đưa giá điện trung bình ban ngày của Nam Úc xuống 0

Ngày càng có nhiều sự kiện giá âm đang có tác động ngày càng lớn đến các công nghệ khác, với nhiều trang trại năng lượng mặt trời và gió chọn ngưng trong các sự kiện giá âm vì họ có nghĩa vụ phải làm như vậy theo hợp đồng hoặc vì họ không muốn trả tiền để tạo ra.

AEMO ước tính rằng khoảng một phần ba công suất gió và năng lượng mặt trời của Nam Úc và Queensland đã cài đặt phần mềm đấu giá tự động, với số lượng nhỏ hơn một chút (khoảng 20%) ở Victoria. Các cơ sở bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự cắt giảm kinh tế là trang trại năng lượng mặt trời Tailem Bend và trang trại gió Lincoln Gap, cả hai đều ở Nam Úc và trang trại gió Murra Warra ở Victoria.

Điều thú vị là mức độ cắt giảm tổng thể đã giảm mạnh, chủ yếu là do việc loại bỏ các ràng buộc về lưới điện, bao gồm việc giải quyết các vấn đề về biến tần ở khu vực Tây Murray (đã ảnh hưởng nặng nề đến năm trang trại năng lượng mặt trời) và sự thành công của các thiết lập biến tần mới ở Queensland đã giải quyết các vấn đề về sức mạnh của hệ thống và giảm mức giới hạn xuống gần bằng không.

Hình -Tần suất đấu thầu lại của Gió và Mặt trời tăng vọt

Số lượng đấu thầu trang trại Gió và Năng lượng mặt trời ở Nam Úc và Victoria theo quý

Năng lượng mặt trời áp mái đưa giá điện trung bình ban ngày của Nam Úc xuống 0

Giá âm và tỷ trọng ngày càng tăng của gió và mặt trời đã ảnh hưởng đến giá bán trung bình và giá giao sau, với Nam Úc hiện đang có giá thấp nhất trong lưới điện chính, trên cơ sở tương lai. Những lần giảm giá bán này hiện đang chuyển vào các hóa đơn của khách hàng, hoặc ít nhất là như vậy.

 

Nguồn:

https://reneweconomy.com.au/rooftop-solar-sends-average-south-australia-daytime-power-prices-below-zero/

 

 

Bình luận