LG Chem RESU 13

===>> Dowload catalogue (Bản tiếng Anh)

===>> Dowload catalogue (Bản tiếng Việt)

Bộ pin LG Chem RESU13 được thiết kế cho các hệ thống quang điện là giải pháp lưu trữ năng lượng dễ dàng thích ứng. Với RESU Plus, RESU13 có thể được kết nối với cùng một kiểu máy.

RESU Plus là một bộ mở rộng được thiết kế đặc biệt cho các kiểu 48V. Số lượng đơn vị pin có thể mở rộng: lên đến 2EA

  • Chức năng sao lưu được hỗ trợ
  • Hiệu suất mạnh mẽ: Mật độ năng lượng tốt nhất thế giới
  • Cài đặt dễ dàng và linh hoạt
  • Phần mềm BMS có thể được cập nhật dễ dàng bằng cách sử dụng Thẻ SD

===>> Dowload catalogue (Bản tiếng Anh)

===>> Dowload catalogue (Bản tiếng Việt)

Xem sản phẩm tương tự:

Pin lưu trữ lithium-ion LG Chem RESU 10H Type-C 400V

Pin lưu trữ lithium-ion LG Chem RESU 10H Type-R 400V 9,8 kWh

 

Bình luận