Power Edison cung cấp BESS di động lớn nhất thế giới

Nhà cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng di động quy mô tiện ích Power Edison sẽ cung cấp cho một công ty tiện ích của Hoa Kỳ hệ thống lưu trữ năng lượng pin 3MW / 12MWh (BESS) trong năm nay— đây sẽ là BESS di động lớn nhất thế giới.

 Để đáp ứng những thách thức về áp lực lưới điện ngày càng tăng và các hạn chế mà các tiện ích phải đối mặt, Power Edison đã phát triển các giải pháp lưu trữ pin quy mô tiện ích để cung cấp năng lượng ở bất kỳ đâu và khi nào cần thiết.

Lưu trữ năng lượng có độ tin cậy và các ứng dụng kinh tế chính cho các tiện ích điện và các lĩnh vực thương mại và công nghiệp  bao gồm: khả năng phục hồi của lưới điện, hỗ trợ sạc EV và điện dự phòng.

Công ty đã phát triển pin dựa trên xà lan, tạo thành cốt lõi của các giải pháp dựa trên biển của mình.

Tập hợp ban đầu của đường ống phát triển 500MWh + của nó đang được cấp phép lần cuối và sắp bắt đầu xây dựng.

Đội sà lan của nó mang hệ thống lưu trữ lưới điện đến các địa điểm có đất ở mức cao hoặc không có sẵn.

Yazan Harasis, giám đốc các dự án tại Power Edison, cho biết:  “Chúng tôi đã phát triển đầy đủ các giải pháp sáng tạo, đang chờ cấp bằng sáng chế cung cấp các tính năng hàng đầu trong ngành như bảo mật mạng nâng cao, tích hợp và mô-đun ‘plug-and-play’.

“Phần mềm của chúng tôi cung cấp cho chủ sở hữu và nhà điều hành tài sản một nền tảng kiểm soát thống nhất cho các tài sản công nghệ khác nhau.”

 

Theo www.bestmag.co.uk

 

Bình luận