Bộ Công thương vừa có bản dự thảo mới Quyết định của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời (ĐMT), trong đó đáng chú ý là thay đổi về giá mua điện.

Cụ thể, biểu giá mua điện của các dự án ĐMT mặt đất có giá 1.620 đồng/kWh, tương đương 7,09 cent/kWh. Giá mua với dự án ĐMT nổi là 1.758 đồng/kWh, tương đương 7,69 cent/kWh. Dự án ĐMT mái nhà là 2.156 đồng/kWh, tương đương 9,35 cent/kWh.
Giá mua điện này được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy ĐMT nối lưới có ngày vận hành thương mại trong giai đoạn từ 1.7.2019 (thời điểm Quyết định 11/2017 hết hiệu lực) đến 31.12.2021 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.
Giá mua điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng VN với USD (tính tương đương UScent/kWh), tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng VN với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán.
Như vậy, điểm khác biệt nổi bật nhất của dự thảo này so với bản dự thảo mà Bộ Công thương báo cáo Chính phủ hơn 2 tháng trước là giá mua điện đối với các dự án Điện mặt trời nổi và ĐMT mặt đất đã cam kết trong cả nước không còn được chia theo 2 vùng hoặc phương án 4 vùng. Chỉ có phương án giá điện áp dụng với các dự án ĐMT mái nhà là vẫn giữ nguyên theo đề xuất là 9,35 cent/kWh đến hết năm 2021
Theo: thanhnien.vn

 

 

Bình luận