Để  vận hành và bảo trì một hệ thống điện mặt trời mặt đất hoặc điện mặt trời mái nhà đạt hiệu quả cao nhất, các công ty O&M cần lập bảng danh sách kiểm tra đầy đủ và cẩn thận, bảng danh sách kiểm tra hay gọi là checklist cần phân chia theo từng thành phần của hệ thống hoặc nhà máy điện mặt trời. Nó thường bao gồm danh sách kiểm tra bảo dưỡng cho các tấm quang điện, danh sách kiểm tra bảo dưỡng cho các bộ biến tần (inverter), Danh sách kiểm tra bảo trì cho Tủ điện năng lượng mặt trời, Danh sách kiểm tra bảo trì hệ thống cáp, nối đất và chống sét.

Maintenance Checklist for Photovoltaic Arrays

Danh sách kiểm tra bảo dưỡng cho các tấm quang điện

Visual Checks

Kiểm tra trực quan

1. Check and clean any dirt or obstructing objects on the photovoltaic modules surface.

2. Check that the modules are in full sun without shading by tress, etc.

3. Check and rectify for any corrosion of mounting and ancillary construction.

4. Check and replace for any torn wire sheathings.

5. Check for any plug and receptacle connectors between modules are fully engaged.

6. Check for strain/relief cable clamps are properly installed on all cables and cords.

7. Check any corrosions on the mounting structures.

8. Check and rectify to ensure all modules are secured properly to their mounting structures.

9. Check for non-current carrying metal parts are grounded properly. Check for labels and safety signs specified in plan are in place, replace if missing.

1. Kiểm tra và vệ sinh bụi bẩn hoặc vật cản trên bề mặt mô-đun quang điện.

2. Kiểm tra để đảm bảo mô-đun không bị che khuất bởi bất kỳ vật gì như cây, v.v.

3. Kiểm tra và khắc phục hiện tượng ăn mòn trên giá đỡ và kết cấu xây dựng phụ trợ.

4. Kiểm tra và thay thế vỏ bảo vệ dây điện bị rách.

5. Kiểm tra các đầu nối phích cắm và ổ cắm giữa các mô-đun được cắm đầy đủ.

6. Kiểm tra kẹp cáp căng/chùng được lắp đúng cách trên tất cả các dây cáp và dây điện.

7. Kiểm tra ăn mòn trên các cấu trúc lắp đặt.

8. Kiểm tra và khắc phục để đảm bảo tất cả các mô-đun được lắp đặt đúng với cấu trúc lắp đặt.

9. Kiểm tra các bộ phận kim loại không mang dòng điện được nối đất đúng cách. Kiểm tra nhãn và các biển báo an toàn được quy định trong kế hoạch được đặt đúng vị trí, thay thế nếu thiếu.

Measurement Checks

Kiểm tra đo

1. Check for individual strings open-circuit voltage.

2. Check for individual strings operating voltage.

3. Check for individual strings operating current.

1. Kiểm tra điện áp hở mạch của từng chuỗi.

2. Kiểm tra điện áp vận hành của từng chuỗi.

3. Kiểm tra dòng điện vận hành của từng chuỗi.

Maintenance Checklist for Inverters

Danh sách kiểm tra bảo dưỡng cho Bộ biến tần

Visual Checks

Kiểm tra trực quan

1. Check and rectify for any corrosion on enclosure.

2. Check and replace for any torn wire sheathing.

3. Check and rectify for any loose terminal connections.

4. Check and rectify for any abnormal noise or any unpleasant odour within inverters while they are operating.

5. Check and rectify for ventilation and water leakage from above inverters.

6. Check and clean air filter.

7. Tripping test.

8. Anti-islanding test.

1. Kiểm tra và khắc phục ăn mòn trên vỏ.

2. Kiểm tra và thay thế vỏ dây điện bị rách.

3. Kiểm tra và khắc phục các kết nối cực bị lỏng.

4. Kiểm tra và khắc phục các tiếng ồn bất thường hoặc mùi khó chịu trong bộ biến tần khi đang hoạt động.

5. Kiểm tra và khắc phục sự cố thông gió và rò rỉ nước từ các bộ biến tần nói trên.

6. Kiểm tra và vệ sinh bộ lọc không khí.

7. Thử nghiệm ngắt.

8. Thử nghiệm chống tách đảo.

Measurement Checks

Kiểm tra đo

1. Check for output voltage measurement on inverter.

2. Check for output current measurement on inverter.

3. Check for isolation resistance.

1. Kiểm tra đo điện áp đầu ra trên bộ biến tần.

2. Kiểm tra đo dòng điện đầu ra trên bộ biến tần.

3. Kiểm tra điện trở cách điện.

Maintenance Checklist for PV Switchboards

Danh sách kiểm tra bảo trì cho Tủ điện năng lượng mặt trời

 Visual Checks                                       

Kiểm tra trực quan

1. Check and rectify for any corrosion on the switchboards.

2. Check and replace for any faulty devices.

3. Check and replace for any torn wire sheathing.

4. Check and rectify for any loose terminal connections.

5. Check if there is any water leakage from above the switch boxes.

6. Isolation test on DC and AC sides.

1. Kiểm tra và khắc phục ăn mòn trên các tủ điện.

2. Kiểm tra và thay thế các thiết bị bị lỗi.

3. Kiểm tra và thay thế vỏ dây điện bị rách.

4. Kiểm tra và khắc phục các kết nối cực bị lỏng.

5. Kiểm tra rò rỉ nước từ các hộp công tắc điện nói trên.

6. Thử nghiệm cách điện ở hai bên một chiều và xoay chiều.

Measurement Checks

Kiểm tra đo

1. Check for DC and AC voltage measurement on switches.

2. Check for current measurement on switches.

1. Kiểm tra đo điện áp một chiều và xoay chiều trên các công tắc.

2. Kiểm tra đo dòng điện trên các công tắc.

Maintenance Checklist for Cabling, Earthing and Lightning Earth System

Danh sách kiểm tra bảo trì hệ thống cáp, nối đất và chống sét

Cabling

Cáp

1. Check for cable conditions i.e. wear and tear

2. Check cable terminals for burnt marks, hot spots or loose connections.

1. Kiểm tra tình trạng cáp, mài mòn và rách

2. Kiểm tra các đầu nối cáp xem có bị cháy, nóng hoặc kết nối lỏng lẻo không.

Earthing

Nối đất

1. Check earthing cable conditions.

2. Check the physical earthing connection.

3. Check continuity of the cable to electrical earth.

1. Kiểm tra tình trạng dây nối đất.

2. Kiểm tra kết nối nối đất vật lý.

3. Kiểm tra thông mạch của cáp nối đất.

Lightning Earth System

Hệ thống chống sét

1. Check bonding cable condition.

2. Check physical bonding connection.

3. Check continuity of the bonding to lightning earth.

1. Kiểm tra tình trạng cáp liên kết.

2. Kiểm tra kết nối liên kết vật lý.

3. Kiểm tra thông mạch của liên kết với dây chống sét.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ LITHACO, chúng tôi rất hân hạnh tư vấn và báo giá theo nhu cầu của Quý khách.

Bình luận