Bộ Công thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn.

Các nhà máy điện tham gia chương trình thí điểm mua bán điện trực tiếp không quá 1.000 MW. Tập đoàn Điện lực VN có trách nhiệm kiểm tra khả năng bị giới hạn công suất phát điện của các nhà máy điện tại thời điểm đăng ký vào vận hành thương mại.

Trong giai đoạn vận hành thí điểm, bên phát điện và khách hàng sử dụng điện được lựa chọn tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp phải hoàn thành việc đàm phán, ký kết các hợp đồng liên quan, hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện năng lượng tái tạo và đưa nhà máy điện vào vận hành thương mại, tham gia thị trường điện để chính thức thực hiện các giao dịch theo nguyên tắc vận hành thí điểm mua bán điện trực tiếp quy định. Hết thời hạn thí điểm 1 năm, các đơn vị phát điện đưa nhà máy điện vào vận hành thương mại và tham gia thị trường điện. Bộ Công thương đánh giá các khía cạnh về thị trường, kỹ thuật, tài chính và pháp lý… đề xuất để áp dụng chính thức cơ chế này.

Nguồn: thanhnien.vn

Bình luận