Tập đoàn điện lực Việt Nam chỉ đạo các tổng cty tạo mọi điều kiện để phát triển Điện mặt trời mái nhà

EVN chỉ đạo các Tổng công ty tạo mọi điều kiện để khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà

Dự báo nguồn cung điện sẽ rất khó khăn trong những năm tới do nhiều công trình nhà máy nhiệt điện về đích muộn cho nên ngày 9/7/2020 EVN đã có văn bản số : 4651/EVN -KD về việc thực hiện đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà.

Toàn văn văn bản chỉ đạo như sau :

Với tốc độ tăng trưởng phụ tải hàng năm ở mức cao, tình hình cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong giai đoạn 2020 – 2025 đối mặt với nhiều khó khăn. Dự kiến EVN sẽ phải huy động sản lượng lớn nguồn nhiệt điện dầu đắt tiền và có nguy cơ khó cân đối được cung cầu điện trong các năm đến. Vì vậy, nhằm tăng cường nguồn điện trong giai đoạn sắp đến, các Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) cần truyền thông mạnh mẽ và tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích nhà đầu tư tham gia lắp đặt, phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) nhanh, hiệu quả, phù hợp với cơ chế khuyến khích theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp theo văn bản số 3725/EVN-KD ngày 01/6/2020 về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN vào vận hành thương mại sau 30/6/2019, EVN yêu cầu các TCTĐL thực hiện các nội dung sau:

1. Tuân thủ thực hiện việc mua bán điện với các hệ thống điện mặt trời mái nhà theo hướng dẫn của EVN tại văn bản số 3725/EVN-KD ngày 01/6/2020. Đối với các hệ thống điện mặt trời chưa xác định là ĐMTMN hay điện mặt trời nối lưới, các TCTĐL hướng dẫn khách hàng có sự điều chỉnh để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động bán điện và xác định giá bán điện cho EVN theo Quyết định 13/2020/QĐ- TTg.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương nhằm khuyến khích tất cả nhà đầu tư và khách hàng sử dụng điện tham gia phát triển ĐMTMN, đặc biệt các hệ thống có công suất phù hợp với mức độ sử dụng điện của khách hàng. Trong quá trình thực hiện, không được yêu cầu các thủ tục, giấy tờ không thuộc thẩm quyền của đơn vị, gây khó khăn cho các nhà đầu tư và khách hàng sử dụng điện (như giấy phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, …).

3. Công bố công khai, minh bạch và thống nhất trên website và các phương tiện thông tin khác của TCTĐL và CTĐL để khách hàng sử dụng điện, nhà đầu tư được biết: (i) Quy trình về trình tự, thủ tục đăng ký thỏa thuận đấu nối, điều kiện thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN; (ii) Danh sách các hệ thống ĐMTMN đã vào vận hành, các hệ thống đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa vào vận hành (theo biểu mẫu 1 đính kèm); (iii) Danh sách các trạm biến áp/đường dây (110kV, trung áp, hạ áp) bị quá tải theo từng khu vực quận/huyện (theo biểu mẫu 2 đính kèm); (iv) Danh sách các trạm biến áp/đường dây chưa bị quá tải và lượng công suất ĐMTMN còn khả năng đấu nối theo từng khu vực quận/huyện

(theo biểu mẫu 3 đính kèm). Thực hiện thỏa thuận đấu nối cho toàn bộ hệ thống ĐMTMN có công suất nhỏ hơn 100 kW khi các chủ đầu tư thực hiện đăng ký đấu nối.

4. Đối với các hệ thống ĐMTMN đấu nối lưới trung áp, trong vòng 02 ngày làm việc phải thực hiện xong thoả thuận đấu nối với chủ đầu tư. Thực hiện rà soát các hệ thống ĐMTMN đã thỏa thuận đấu nối lưới trung áp nhưng chưa triển khai lắp đặt, làm việc với chủ đầu tư để thống nhất tiến độ triển khai và cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin của đơn vị.

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới trung áp các khu vực đầy, quá tải trong năm 2020 nhằm tạo điều kiện và khuyến khích tối đa cho các nhà đầu tư tham gia phát triển ĐMTMN mà không làm quá tải trạm biến áp 110kV. Báo cáo EVN kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp các đường dây, trạm biến áp phục vụ đấu nối, giải tỏa công suất ĐMTMN.

Tập đoàn yêu cầu các TCTĐL chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát các đơn vị thành viên khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên. Báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện về Tập đoàn trước ngày 30/7/2020 và định kỳ hàng tháng vào ngày 05 tháng sau. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Tập đoàn xem xét, giải quyết./.

 

 

 

 

Bình luận