Theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg điện mặt trời dùng không hết bán 2.137 đ/kWh(gồm VAT)

Ngày 6/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Giá mua điện mặt trời trên mái nhà theo quyết định mới nhất vẫn lên đến 2.137 đồng/kwh (gồm VAT) dù có giảm nhẹ so với mức giá tại Quyết định 11

Theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg điện mặt trời dùng không hết bán 2.000 đ/kWh

Điện mặt trời trên mái nhà vẫn được khuyến khích đầu tư

Cụ thể:

Dự án điện mặt trời nổi có mức giá 1.783 đồng/kWh (7,69 cent) ;

Điện mặt trời mặt đất1.644 đồng/kWh (7,09 cent);

Điện mặt trời trên mái nhà 1.943 đồng/kWh (8,38 cent)

Mức giá mua điện mặt trời trước đó là 2.086 đồng/kWh.

Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại và thay đổi theo tỷ giá thực tế.

Theo đó, dự án điện mặt trời nối lưới đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 thì dự án (hoặc một phần dự án đó) được áp dụng Biểu giá mua điện mới.

Các dự án khác không thuộc diện kể trên sẽ được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương có trách nhiệm nghiên cứu hoàn chỉnh cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời, lộ trình thực hiện và báo cáo Thủ tướng phê duyệt triển khai trên toàn quốc.

Đối với Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực từ các cấp và có ngày vận hành thương mại trước 1/1/2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh.

Đây là quyết định được các nhà đầu tư điện mặt trời quy mô lớn lẫn các doanh nghiệp,hộ gia đình đầu tư điện mặt trời trên mái nhà chờ đợi bởi quyết định cũ đã hết hiệu lực từ 1/7/2019, tức hơn 9 tháng tồn tại ‘khoảng trống’ chính sách

Dowload Quyết định 13/2020/QĐ-TTg tại đây

 

 

Bình luận