Thông tư hướng dẫn về mua bán điện mặt trời sắp được ban hành

Chinhphu.vn) – Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam đã có hiệu lực từ 22/5/2020 nhưng đến nay Ngành Điện vẫn đang chờ hướng dẫn thủ tục và hợp đồng mẫu mua bán điện mặt trời từ Bộ Công Thương.

Theo phản ánh của bà Phạm Thị Kim Khánh, ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Quyết định này thay thế Quyết định 11/2017/QĐ-TTg hết hiệu lực từ ngày 30/6/2019.

Đến nay sau 2 tháng, Bộ Công Thương vẫn chưa có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cho Điện lực các tỉnh thực hiện. Ngành Điện lực vẫn phải chờ văn bản hướng dẫn chi tiết về thủ tục và mẫu hợp đồng mua bán điện mặt trời.

Bà Khánh đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành hướng dẫn thủ tục và hợp đồng mẫu mua bán điện mặt trời giữa Điện lực với các cá nhân/tổ chức doanh nghiệp nhằm phát triển nguồn năng lượng điện mặt trời – ích nước lợi dân, tận dụng phát huy nguồn lực phát triển kinh tế toàn dân, ổn định an ninh năng lượng cho Việt Nam hiện tại và tương lai.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, ngay sau đó, Bộ Công Thương đã tích cực dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật như:

Ngày 14/4/2020, đăng tải dự thảo trên Trang Thông tin điện tử Bộ Công Thương. Theo quy định thời gian lấy ý kiến hết ngày 12/6/2020.

Ngày 17/4/2020, Bộ Công Thương gửi dự thảo tới các Bộ, 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức quốc tế, các cơ quan có liên quan để xin ý kiến góp ý bằng văn bản.

Trong thời gian đó, Bộ Công Thương đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai trước, cụ thể như sau:

Ngày 20/4/2020, gửi Văn bản số 2794/BCT-ĐL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam;

Ngày 21/5/2020, gửi Công văn số 3641/BCT-ĐL gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hướng dẫn phát triển điện mặt trời mái nhà quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg.

Theo hướng dẫn đó, EVN đã thực hiện ký hợp đồng điện mặt trời mái nhà và thanh toán tiền bán điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà. Về cơ bản các hoạt động liên quan đến điện mặt trời mái nhà đã tiếp tục thực hiện từ trước khi ban hành Thông tư, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà theo đúng chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời của Chính phủ.

Theo kế hoạch, Bộ Công Thương sẽ ban hành Thông tư trong tháng 6/2020 hoặc tuần đầu tháng 7/2020.

Bình luận