Những lỗi thường gặp của biến tần năng lượng mặt trời SMA

Biến tần năng lượng mặt trời SMA rất nổi tiếng trên thế giới và được đánh giá là một trong những biến tần năng lượng mặt trời tốt nhất hiện nay có độ tin cậy rất cao.

Công ty SMA có trụ sở tại Đức và được thành lập vào năm 1981, SMA Solar Technology là một trong những nhà phân phối lớn nhất trên toàn thế giới và có lẽ là thương hiệu năng lượng mặt trời uy tín nhất hiện có cho thị trường thế giới cũng như Việt Nam.

Những lỗi thường gặp của biến tần năng lượng mặt trời SMA

Một buổi giải đáp thắc mắc của Kỹ sư Lithaco về biến tần SMA

Dưới đây là danh sách các Mã lỗi biến tần SMA phổ biến với các nguyên nhân tiềm ẩn và giải pháp để khắc phục chúng.

Mã lỗi Thông báo, nguyên nhân và các biện pháp khắc phục
101

102

103

 

  • Lỗi lưới

 Điện áp lưới hoặc trở kháng lưới tại điểm kết nối của biến tần quá cao. Biến tần đã ngắt kết nối khỏi lưới điện

  • Các biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem điện áp lưới tại điểm đấu nối của biến tần có nằm trong dải cho phép hay không.

Nếu điện áp lưới nằm ngoài phạm vi cho phép do điều kiện lưới điện tại địa phương, hãy liên hệ với đơn vị vận hành lưới điện. Đơn vị vận hành lưới điện phải đồng ý với việc điều chỉnh điện áp tại điểm cấp vào hoặc thay đổi các giới hạn vận hành được giám sát.

Nếu điện áp lưới cố định nằm trong phạm vi cho phép và thông báo này vẫn hiển thị, hãy liên hệ với Dịch vụ.

202

203

205

 Lỗi lưới

Lưới điện tiện ích đã bị ngắt, cáp AC bị hỏng hoặc điện áp lưới tại điểm kết nối của biến tần quá thấp. Biến tần đã ngắt kết nối khỏi lưới điện.

 Các biện pháp khắc phục:

 Đảm bảo rằng bộ ngắt mạch đã được bật.

Đảm bảo rằng cáp AC không bị hỏng và nó được kết nối đúng cách. Đảm bảo rằng tập dữ liệu quốc gia đã được định cấu hình chính xác.

Kiểm tra xem điện áp lưới tại điểm đấu nối của biến tần có nằm trong dải cho  phép hay không.

Nếu điện áp lưới nằm ngoài phạm vi cho phép do điều kiện lưới điện tại địa phương, hãy liên hệ với đơn vị vận hành lưới điện. Đơn vị vận hành lưới điện phải đồng ý với việc điều chỉnh điện áp tại điểm cấp vào hoặc thay đổi các giới hạn vận hành được giám sát.

Nếu điện áp lưới vĩnh viễn nằm trong dải cho phép và thông báo này vẫn hiển thị, hãy liên hệ với Dịch vụ.

301  Lỗi lưới

Giá trị trung bình mười phút của điện áp lưới không còn nằm trong phạm vi cho phép. Điện áp lưới hoặc trở kháng lưới tại điểm đấu nối quá cao. Biến tần ngắt kết nối khỏi lưới điện để duy trì chất lượng điện.

Các biện pháp khắc phục: Trong quá trình cấp nguồn, hãy kiểm tra xem điện áp lưới tại điểm kết nối của biến tần có nằm trong phạm vi cho phép cố định hay không.

Nếu điện áp lưới nằm ngoài phạm vi cho phép do điều kiện lưới điện tại địa phương, hãy liên hệ với đơn vị vận hành lưới điện. Đơn vị vận hành lưới điện phải đồng ý với việc điều chỉnh điện áp tại điểm cấp vào hoặc thay đổi các giới hạn vận hành được giám sát.

Nếu điện áp lưới cố định nằm trong phạm vi cho phép và thông báo này vẫn hiển thị, hãy liên hệ với Dịch vụ.

302

 

 Giới hạn công suất hoạt động Điện áp xoay chiều

Biến tần bị giảm công suất do điện áp lưới quá cao không đảm bảo ổn định lưới điện.

Các biện pháp khắc phục: Nếu có thể, hãy kiểm tra điện áp lưới và quan sát tần suất dao động xảy ra. Nếu các biến động xảy ra thường xuyên và thông báo này hiển thị thường xuyên, hãy liên hệ với đơn vị vận hành lưới điện và yêu cầu chấp thuận để thay đổi các thông số hoạt động của biến tần. Nếu nhà điều hành lưới điện chấp thuận, hãy thảo luận về bất kỳ thay đổi nào đối với các thông số vận hành với Dịch vụ.

401

404

 Lỗi lưới

Biến tần đã ngắt kết nối khỏi lưới điện. Đã phát hiện thấy lưới điện độc lập hoặc tần số nguồn điện thay đổi rất lớn.

 Các biện pháp khắc phục: Kiểm tra kết nối lưới điện để biết các dao động tần số ngắn hạn đáng kể.

501  Lỗi lưới

Tần số nguồn điện không nằm trong dải cho phép. Biến tần đã ngắt kết nối khỏi lưới điện..

 Các biện pháp khắc phục: Nếu có thể, hãy kiểm tra tần số nguồn và quan sát tần suất dao động xảy ra.

Nếu các biến động xảy ra thường xuyên và thông báo này hiển thị thường xuyên, hãy liên hệ với đơn vị vận hành lưới điện và yêu cầu chấp thuận để thay đổi các thông số hoạt động của biến tần.

Nếu nhà điều hành lưới điện chấp thuận, hãy thảo luận về bất kỳ thay đổi nào đối với các thông số vận hành với Dịch vụ.

 

601

 

 Lỗi lưới

Biến tần đã phát hiện ra một tỷ lệ dòng điện một chiều quá cao trong dòng điện lưới.

 Các biện pháp khắc phục:

 Kiểm tra kết nối lưới đối với dòng điện một chiều.

Nếu thông báo này hiển thị thường xuyên, hãy liên hệ với người vận hành lưới điện và kiểm tra xem có thể nâng ngưỡng giám sát trên biến tần hay không.

701  Tần số không đáp ứng > Kiểm tra thông số

Tần số nguồn điện không nằm trong dải cho phép. Biến tần đã ngắt kết nối khỏi lưới điện.

 Các biện pháp khắc phục: Nếu có thể, hãy kiểm tra tần số nguồn và quan sát tần suất dao động xảy ra.

Nếu các biến động xảy ra thường xuyên và thông báo này hiển thị thường xuyên, hãy liên hệ với đơn vị vận hành lưới điện và yêu cầu chấp thuận để thay đổi các thông số hoạt động của biến tần.

Nếu nhà điều hành lưới điện chấp thuận, hãy thảo luận về bất kỳ thay đổi nào đối với các thông số vận hành với Dịch vụ.

 

901

 

Thiếu kết nối PE> Kiểm tra kết nối

Dây dẫn nối đất không được kết nối chính xác.

 Các biện pháp khắc phục: Đảm bảo rằng dây dẫn nối đất được kết nối chính xác.

 

1001

 

 L / N được hoán đổi> Kiểm tra kết nối

Kết nối của L và N được đổi chỗ cho nhau.  

Các biện pháp khắc phục:

Đảm bảo rằng L và N được kết nối chính xác.

1101  Lỗi cài đặt> Kiểm tra kết nối

Một dây dẫn thứ hai được nối với N.

Các biện pháp khắc phục: Nối dây trung tính với N.

1302

 

 Chờ điện áp lưới> Lỗi lắp đặt kết nối lưới> Kiểm tra lưới và cầu chì L hoặc N không được kết nối.  

Các biện pháp khắc phục:

Đảm bảo rằng L và N được kết nối.

Đảm bảo rằng bộ ngắt mạch đã được bật.

Đảm bảo rằng cáp AC không bị hỏng và nó được kết nối đúng cách.

1501

 

 Kết nối lại lưới lỗi

Tập dữ liệu quốc gia đã thay đổi hoặc giá trị của thông số bạn đã đặt không tương ứng với các yêu cầu địa phương. Biến tần không thể kết nối với lưới điện.

Các biện pháp khắc phục: Đảm bảo rằng tập dữ liệu quốc gia đã được định cấu hình chính xác. Để thực hiện việc này, hãy chọn tham số Đặt tiêu chuẩn quốc gia và kiểm tra giá trị.

3301

3302

3303

Hoạt động không ổn định

 Không có đủ nguồn ở đầu vào DC của biến tần để hoạt động ổn định. Biến tần không thể kết nối với lưới điện.

 

Các biện pháp khắc phục:

Đảm bảo rằng mảng PV được thiết kế chính xác.

Đảm bảo rằng mảng PV không bị tuyết phủ hoặc các bóng mờ khác. Đảm bảo rằng mảng PV không có lỗi.

3401

3402

 

3407

 

Quá áp DC> Ngắt kết nối máy phát điện

Quá áp ở đầu vào DC. Điều này có thể phá hủy biến tần.

Thông báo này được báo hiệu bổ sung bằng cách nhấp nháy nhanh của các đèn LED.  

Các biện pháp khắc phục:

Ngắt ngay lập tức biến tần khỏi tất cả các nguồn điện áp.

Kiểm tra xem điện áp DC có thấp hơn điện áp đầu vào tối đa của biến tần hay không. Nếu điện áp DC thấp hơn điện áp đầu vào tối đa của biến tần, hãy kết nối lại các đầu nối DC với biến tần.

Nếu điện áp DC vượt quá điện áp đầu vào tối đa của biến tần, hãy đảm bảo rằng mảng PV đã được đánh giá chính xác hoặc liên hệ với người lắp đặt mảng PV.

Nếu thông báo này thường xuyên lặp lại, hãy liên hệ với Dịch vụ.

3501  Sự cố cách điện> Kiểm tra máy phát điện

Biến tần đã phát hiện lỗi chạm đất trong mảng PV.

Các biện pháp khắc phục:

Kiểm tra lỗi nối đất của hệ thống PV.

3701

 

 Dòng dư quá cao> Kiểm tra bộ tạo

Biến tần đã phát hiện ra dòng dư do nối đất tạm thời của mảng PV.

Các biện pháp khắc phục: Kiểm tra lỗi nối đất của hệ thống PV.

3801

3802

 

3805 

Quá dòng DC> Kiểm tra máy phát điện

Quá dòng ở đầu vào DC. Biến tần ngắt nhanh hoạt động cấp vào.

Các biện pháp khắc phục: Nếu thông báo này được hiển thị thường xuyên, hãy đảm bảo rằng mảng PV đã được xếp hạng chính xác và có dây.

3901

 

3902

Đang chờ điều kiện khởi động DC> Không đáp ứng điều kiện khởi động

Các điều kiện cấp vào cho lưới điện tiện ích chưa được đáp ứng.

Các biện pháp khắc phục: Đảm bảo rằng mảng PV không bị tuyết phủ hoặc các bóng mờ khác.

Chờ độ chiếu xạ cao hơn.

Nếu thông báo này hiển thị thường xuyên vào buổi sáng, hãy tăng giới hạn điện áp để bắt đầu cấp vào lưới. Thay đổi thông số Điện áp tới hạn để bắt đầu cấp nguồn.

Nếu thông báo này được hiển thị thường xuyên với chiếu xạ trung bình, hãy đảm bảo rằng mảng PV được đánh giá chính xác.

4011

 

Các chuỗi bắc cầu được xác định

Các đầu vào DC A và B được kết nối song song

4012

 

Không có chuỗi bắc cầu nào được xác định

Các đầu vào DC A và B không được kết nối song song.

6002-

6412

 

 Tự chẩn đoán> Thiết bị gây nhiễu

Nguyên nhân phải được xác định bởi Dịch vụ.

Các biện pháp khắc phục: Liên hệ với Dịch vụ.

 

6501

6502

6509

 

Tự chẩn đoán> Nhiệt độ quá cao

Biến tần đã tắt do nhiệt độ quá cao.

Các biện pháp khắc phục: Làm sạch các cánh tản nhiệt ở phía sau của vỏ và các ống dẫn khí ở phía trên bằng cách sử dụng bàn chải mềm.

Đảm bảo rằng biến tần có đủ thông gió.

Đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường không vượt quá +40 °.

Đảm bảo rằng biến tần không bị chiếu xạ trực tiếp từ mặt trời.

6512

 

Nhiệt độ hoạt động tối thiểu không đạt

Biến tần sẽ chỉ khởi động nguồn cấp vào lưới sau khi nhiệt độ đạt ít nhất -25 ° C.

6602

6603

6604

Tự chẩn đoán> Quá tải

Nguyên nhân phải được xác định bởi Dịch vụ.

Các biện pháp khắc phục: Liên hệ với Dịch vụ.

6801

6802

 

Tự chẩn đoán> Đầu vào A bị lỗi

Các biện pháp khắc phục: Kiểm tra xem một chuỗi được kết nối với đầu vào A. Liên hệ với dịch vụ.

6901

6902

 

Tự chẩn đoán> Đầu vào B bị lỗi

Các biện pháp khắc phục:

Kiểm tra xem một chuỗi được kết nối với đầu vào B. Liên hệ với dịch vụ.

6701

6702

Liên lạc bị xáo trộn

Tuy nhiên, lỗi trong bộ xử lý giao tiếp, biến tần vẫn tiếp tục cấp. Nguyên nhân phải được xác định bởi Dịch vụ.

Các biện pháp khắc phục: Nếu thông báo này hiển thị thường xuyên, hãy liên hệ với Dịch vụ.

7102

 

Không tìm thấy tệp thông số hoặc bị lỗi

Không tìm thấy tệp tham số hoặc bị lỗi. Cập nhật không thành công. Biến tần tiếp tục cấp nguồn.

Các biện pháp khắc phục: Sao chép lại tệp tham số vào đúng thư mục.

7105

 

Cài đặt thông số không thành công

Không thể thiết lập các thông số bằng thẻ nhớ. Biến tần tiếp tục cấp nguồn.

Các biện pháp khắc phục: Đảm bảo rằng các thông số được đặt chính xác.

Đảm bảo rằng mã SMA Grid Guard có sẵn.

7106 Cập nhật tệp bị lỗi

Tệp cập nhật bị lỗi. Cập nhật không thành công. Biến tần tiếp tục cấp nguồn.

7110  Không tìm thấy tệp cập nhật

Không tìm thấy tệp cập nhật mới nào trên thẻ nhớ SD. Cập nhật không thành công. Biến tần tiếp tục cấp nguồn.

7112 Đã sao chép thành công tệp cập nhật
7113 Thẻ nhớ đầy hoặc chống ghi
7201

đến 7202

Không thể lưu trữ dữ liệu
7303

 

Cập nhật CPU chính không thành công

Nguyên nhân phải được xác định bởi Dịch vụ.

Các biện pháp khắc phục: Liên hệ với Dịch vụ.

7320

 

Thiết bị đã được cập nhật thành công

Đã hoàn tất cập nhật chương trình cơ sở thành công.

7330 Kiểm tra điều kiện không thành công

Việc kiểm tra các điều kiện cập nhật đã thành công. Gói cập nhật phần sụn phù hợp với biến tần này.

7331

 

Đã bắt đầu cập nhật giao thông

Tệp cập nhật đang được sao chép.

7332 Cập nhật giao thông vận tải thành công

Tập tin cập nhật đã được sao chép thành công vào bộ nhớ trong của biến tần.

7333

 

Cập nhật phương tiện truyền tải không thành công

Không thể sao chép tệp cập nhật vào bộ nhớ trong của biến tần. Trong trường hợp kết nối với biến tần qua WLAN, chất lượng kết nối kém có thể là nguyên nhân.

Các biện pháp khắc phục: Thử cập nhật lại.

Đối với kết nối WLAN: Cải thiện chất lượng kết nối WLAN (ví dụ: qua bộ lặp WLAN) hoặc thiết lập kết nối với biến tần qua Ethernet.

Nếu thông báo này hiển thị lại, hãy liên hệ với Dịch vụ.

7341

 

Cập nhật Bootloader

Biến tần đang thực hiện cập nhật bộ nạp khởi động.

7342

 

Cập nhật Bootloader không thành công

Cập nhật bộ nạp khởi động không thành công.

Các biện pháp khắc phục: Thử cập nhật lại.

Nếu thông báo này hiển thị lại, hãy liên hệ với Dịch vụ.

7347

 

Tệp không tương thích

Tệp cấu hình không phù hợp với biến tần này.

Các biện pháp khắc phục: Đảm bảo rằng tệp cấu hình đã chọn phù hợp với biến tần này.

Thử nhập lại.

7348

 

Định dạng tệp không chính xác

Tệp cấu hình không có định dạng được yêu cầu hoặc bị hỏng.

Các biện pháp khắc phục:

Đảm bảo rằng tệp cấu hình đã chọn có định dạng được yêu cầu và không bị hỏng.

Thử nhập lại.

7349 Quyền đăng nhập không chính xác cho tệp cấu hình

Nhóm người dùng đã đăng nhập không có các quyền người dùng cần thiết để có thể nhập cấu hình.

Các biện pháp khắc phục: Đăng nhập với trình cài đặt.

Nhập lại tệp cấu hình.

7350 Quá trình chuyển tệp cấu hình đã bắt đầu

Tệp cấu hình đang được chuyển.

7351 Cập nhật mạng WLAN

Biến tần đang cập nhật mô-đun WLAN.

7352 Cập nhật mạng WLAN không thành công

Không cập nhật được mô-đun WLAN.

Các biện pháp khắc phục: Thử cập nhật lại.

Nếu thông báo này hiển thị lại, hãy liên hệ với Dịch vụ.

7353

 

Cập nhật cơ sở dữ liệu múi giờ

Biến tần đang cập nhật cơ sở dữ liệu múi giờ.

7354

 

Cập nhật cơ sở dữ liệu múi giờ không thành công

Cập nhật cơ sở dữ liệu múi giờ không thành công.

Các biện pháp khắc phục: Thử cập nhật lại.

Nếu thông báo này hiển thị lại, hãy liên hệ với Dịch vụ.

7355

 

Cập nhật WebUI

Biến tần đang cập nhật giao diện người dùng biến tần.

7356

 

Cập nhật WebUI không thành công

Không cập nhật được giao diện người dùng biến tần.

Các biện pháp khắc phục: Thử cập nhật lại.

Nếu thông báo này hiển thị lại, hãy liên hệ với Dịch vụ.

7500 đến

7501

Lỗi quạt > Kiểm tra điện biến tần. và quạt.

Các biện pháp khắc phục: Liên hệ với Dịch vụ.

7619

 

Lỗi giao tiếp với đơn vị đồng hồ> Kiểm tra thông tin liên lạc với đồng hồ

Biến tần không nhận được bất kỳ dữ liệu nào từ đồng hồ năng lượng.

Các biện pháp khắc phục: Đảm bảo rằng đồng hồ năng lượng được tích hợp chính xác vào cùng một mạng với biến tần (xem hướng dẫn sử dụng đồng hồ năng lượng).

Đối với kết nối WLAN: Cải thiện chất lượng kết nối WLAN (ví dụ: qua bộ lặp WLAN) hoặc kết nối biến tần với máy chủ DHCP (bộ định tuyến) qua Ethernet.

7702

 

Thiết bị gây nhiễu

Nguyên nhân phải được xác định bởi Dịch vụ.

Các biện pháp khắc phục: Liên hệ với Dịch vụ.

8003

 

Giới hạn công suất hoạt động Nhiệt độ

Biến tần đã giảm sản lượng điện trong hơn mười phút do nhiệt độ quá cao.

Các biện pháp khắc phục: Làm sạch các cánh tản nhiệt ở phía sau của vỏ và các ống dẫn khí ở phía trên bằng cách sử dụng bàn chải mềm.

Đảm bảo rằng biến tần có đủ thông gió.

Đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường không vượt quá +40 °.

Đảm bảo rằng biến tần không bị chiếu xạ trực tiếp từ mặt trời.

8101 đến

8104

 

Liên lạc bị xáo trộn

Nguyên nhân phải được xác định bởi Dịch vụ.

Các biện pháp khắc phục: Liên hệ với Dịch vụ.

9002

 

Mã bảo vệ lưới SMA không hợp lệ

Mã Bảo vệ Lưới SMA đã nhập không chính xác. Các thông số hoạt động vẫn được bảo vệ và không thể thay đổi.

Các biện pháp khắc phục: Nhập mã SMA Grid Guard chính xác.

9003

 

Đã khóa tham số lưới

Các thay đổi đối với các thông số lưới hiện đã bị chặn. Để có thể thực hiện thay đổi các thông số lưới, từ bây giờ bạn phải đăng nhập bằng mã SMA Grid Guard.

9005

 

Không thể thay đổi thông số lưới điện> Đảm bảo nguồn điện một chiều

Lỗi này có thể do các nguyên nhân sau:

Các tham số được thay đổi được bảo vệ.

Điện áp DC ở đầu vào DC không đủ để chạy CPU chính.

Các biện pháp khắc phục: Nhập mã SMA bảo vệ lưới.

Đảm bảo rằng có ít nhất điện áp khởi động DC (đèn LED màu xanh lá cây nhấp nháy, phát xung hoặc phát sáng)

9007

 

Hủy tự kiểm tra

Bài kiểm tra tự kiểm tra (chỉ ở Ý) đã bị chấm dứt.

Các biện pháp khắc phục: Đảm bảo rằng kết nối AC là chính xác.

Khởi động lại quá trình tự kiểm tra.

10108 Thời gian được điều chỉnh / thời gian cũ
10109 Thời gian được điều chỉnh / thời gian mới
10110 Đồng bộ hóa thời gian không thành công: | tn0 |

Không có thông tin thời gian nào có thể được gọi từ máy chủ NTP đã đặt.

Các biện pháp khắc phục: Đảm bảo rằng máy chủ NTP đã được định cấu hình chính xác.

Đảm bảo rằng biến tần được tích hợp vào mạng cục bộ có kết nối Internet.

10118 Đã hoàn tất tải lên thông số

Tệp cấu hình đã được tải thành công.

10248 [Giao diện]: mạng bận

Mạng đang bận. Trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị không ở mức tối ưu và bị trì hoãn rất nhiều.

Các biện pháp khắc phục: Tăng khoảng thời gian truy vấn.

Nếu cần, hãy giảm số lượng thiết bị trong mạng.

10249 [Giao diện]: mạng quá tải

Mạng bị quá tải. Không có trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị.

Các biện pháp khắc phục: Giảm số lượng thiết bị trong mạng.

Nếu cần, hãy tăng khoảng thời gian truy vấn dữ liệu.

10250 [Giao diện]: tỷ lệ lỗi gói [ok / high]

Tỷ lệ lỗi gói đã thay đổi. Nếu tỷ lệ lỗi gói cao, mạng bị quá tải hoặc kết nối với bộ chuyển mạng hoặc máy chủ DHCP (bộ định tuyến) bị nhiễu.

Các biện pháp khắc phục nếu tỷ lệ lỗi gói cao: Đảm bảo rằng với kết nối Ethernet, cáp mạng và đầu nối mạng không bị hỏng và các đầu nối mạng được cắm đúng cách.

Nếu cần, hãy tăng khoảng thời gian truy vấn dữ liệu.

Nếu cần, hãy giảm số lượng thiết bị trong mạng.

10251 [Giao diện]: trạng thái giao tiếp chuyển sang [OK / Cảnh báo / Lỗi / Không kết nối]

Trạng thái giao tiếp với công tắc mạng hoặc máy chủ DHCP (bộ định tuyến) đã thay đổi. Một thông báo lỗi bổ sung có thể được hiển thị

10252 [Giao diện]: giao tiếp bị gián đoạn

Không có tín hiệu hợp lệ trên đường dây mạng.

Các biện pháp khắc phục: Đảm bảo rằng với kết nối Ethernet, cáp mạng và đầu nối mạng không bị hỏng và các đầu nối mạng được cắm đúng cách.

Đảm bảo rằng máy chủ DHCP (bộ định tuyến) và bất kỳ thiết bị chuyển mạch mạng nào đang báo hiệu hoạt động chính xác.

10253 [Giao diện]: tốc độ kết nối lên tới [100 Mbit / 10 Mbit]

Tốc độ truyền dữ liệu đã thay đổi. Nguyên nhân của trạng thái [10 Mbit] có thể là phích cắm bị lỗi, cáp bị lỗi hoặc việc kéo hoặc cắm đầu nối mạng.

Các biện pháp khắc phục nếu trạng thái là [10 Mbit]: Đảm bảo rằng với kết nối Ethernet, cáp mạng và đầu nối mạng không bị hỏng và các đầu nối mạng được cắm đúng cách.

Đảm bảo rằng máy chủ DHCP (bộ định tuyến) và bất kỳ thiết bị chuyển mạch mạng nào đang báo hiệu hoạt động chính xác.

10254 [Giao diện]: chế độ in hai mặt chuyển sang [Toàn bộ / Một nửa]

Chế độ in hai mặt (chế độ truyền dữ liệu) đã thay đổi. Nguyên nhân của trạng thái [Một nửa] có thể là phích cắm bị lỗi, cáp bị lỗi hoặc việc kéo hoặc cắm đầu nối mạng.

Các biện pháp khắc phục nếu trạng thái là [Một nửa]: Đảm bảo rằng với kết nối Ethernet, cáp mạng và đầu nối mạng không bị hỏng và các đầu nối mạng được cắm đúng cách.

Đảm bảo rằng máy chủ DHCP (bộ định tuyến) và bất kỳ thiết bị chuyển mạch mạng nào đang báo hiệu hoạt động chính xác.

10255 [Giao diện]: Mạng tải OK

Tải mạng đã trở lại phạm vi bình thường sau khi bận.

10282

 

[Nhóm người dùng] -Đăng nhập qua [giao thức] bị khóa

Sau nhiều lần đăng nhập sai, đăng nhập đã bị chặn trong một thời gian giới hạn. Trong trường hợp này, đăng nhập Người dùng sẽ bị chặn trong 15 phút, đăng nhập bảo vệ lưới trong 12 giờ.

Các biện pháp khắc phục: Chờ cho đến khi hết thời gian nhất định và sau đó thử đăng nhập lại.

10283 Mô-đun WLAN bị lỗi

Mô-đun WLAN tích hợp trong biến tần bị lỗi.

Các biện pháp khắc phục: Liên hệ với Dịch vụ.

10284 Không thể kết nối WLAN

Biến tần hiện không có kết nối WLAN với mạng đã chọn.

Các biện pháp khắc phục: Đảm bảo rằng SSID, mật khẩu WLAN và phương pháp mã hóa đã được nhập chính xác. Phương thức mã hóa được chỉ định bởi bộ định tuyến WLAN hoặc Điểm truy cập WLAN của bạn và có thể được thay đổi ở đó

Đảm bảo rằng bộ định tuyến WLAN hoặc Điểm truy cập WLAN nằm trong vùng phủ sóng và đang báo hiệu hoạt động chính xác.

Nếu thông báo này được hiển thị thường xuyên, hãy cải thiện kết nối WLAN bằng cách sử dụng bộ lặp WLAN.

10285 Kết nối WLAN được thiết lập.

Kết nối với mạng WLAN đã chọn đã được thiết lập.

10286 Kết nối WLAN bị mất

Biến tần đã mất kết nối WLAN với mạng đã chọn.

Các biện pháp khắc phục: Đảm bảo rằng bộ định tuyến WLAN hoặc Điểm truy cập WLAN vẫn đang hoạt động.

Đảm bảo rằng bộ định tuyến WLAN hoặc Điểm truy cập WLAN nằm trong vùng phủ sóng và đang báo hiệu hoạt động chính xác.

Nếu thông báo này được hiển thị thường xuyên, hãy cải thiện kết nối WLAN bằng cách sử dụng bộ lặp WLAN.

10339 Đã bật kết nối web

Chức năng kết nối web đã được kích hoạt.

10340 Kết nối web bị vô hiệu hóa

Chức năng kết nối web đã bị tắt.

10502 Tần số AC giới hạn công suất hoạt động

Biến tần bị giảm công suất do tần số nguồn quá cao để đảm bảo ổn định lưới điện.

Các biện pháp khắc phục: Nếu có thể, hãy kiểm tra tần số nguồn và quan sát tần suất dao động xảy ra. Nếu các biến động xảy ra thường xuyên và thông báo này hiển thị thường xuyên, hãy liên hệ với đơn vị vận hành lưới điện và yêu cầu chấp thuận để thay đổi các thông số hoạt động của biến tần. Nếu nhà điều hành lưới điện chấp thuận, hãy thảo luận về bất kỳ thay đổi nào đối với các thông số vận hành với Dịch vụ.

10901 Bắt đầu tự kiểm tra [xx]

Quá trình tự kiểm tra đang chạy.

10902 Giới hạn ngắt kết nối hiện tại cho bảo vệ tăng điện áp [xxx] V

Kết quả sơ bộ của bài tự kiểm tra

10903 Giới hạn ngắt kết nối hiện tại để giám sát điện áp ngưỡng tối đa thấp hơn [xxx] V

Kết quả sơ bộ của bài tự kiểm tra

10904 Giới hạn ngắt kết nối hiện tại để giám sát điện áp ngưỡng trên tối thiểu [xxx] V

Kết quả sơ bộ của bài tự kiểm tra

10905 Giới hạn ngắt kết nối hiện tại để giám sát điện áp ngưỡng tối thiểu giữa [xxx] V

Kết quả sơ bộ của bài tự kiểm tra

10906 Giới hạn ngắt kết nối hiện tại cho ngưỡng tối đa có thể chuyển đổi giám sát tần số | xxx | Hz

Kết quả sơ bộ của bài tự kiểm tra

10907 Giới hạn ngắt kết nối hiện tại cho ngưỡng tối thiểu có thể chuyển đổi theo dõi tần số [xxx] Hz

Kết quả sơ bộ của bài tự kiểm tra

10908 Giới hạn ngắt kết nối hiện tại cho ngưỡng tối thiểu có thể chuyển đổi theo dõi tần số [xxx] Hz

Kết quả sơ bộ của bài tự kiểm tra

10909 Giới hạn ngắt kết nối hiện tại để giám sát tần số ngưỡng trên tối thiểu [xxx] Hz

Kết quả sơ bộ của bài tự kiểm tra

10910 Đã đo được ngưỡng ngắt kết nối cho điểm kiểm tra đang chạy [xxx] [xx]

Kết quả sơ bộ của bài tự kiểm tra

10911 Đã đo được ngưỡng ngắt kết nối cho điểm kiểm tra đang chạy [xxx] [xx]

Kết quả sơ bộ của bài tự kiểm tra

10912 Đã đo thời gian ngắt kết nối cho điểm kiểm tra đang chạy [xx] s

Kết quả sơ bộ của bài tự kiểm tra

27103 Đặt tham số

Các thay đổi tham số đang được áp dụng.

27104 Các thông số đã được thiết lập thành công

Các thay đổi tham số đã được chấp nhận thành công.

27107 Cập nhật tệp OK

Tệp cập nhật được tìm thấy là hợp lệ.

27301 Cập nhật thông tin liên lạc

Biến tần đang cập nhật thành phần giao tiếp.

27302 Cập nhật CPU chính

Biến tần đang cập nhật thành phần biến tần.

27312 Hoàn thành cập nhật

Biến tần đã hoàn thành cập nhật thành công

29001 Mã trình cài đặt hợp lệ

Mã bảo vệ lưới đã nhập là hợp lệ. Các thông số được bảo vệ hiện đã được mở khóa và bạn có thể điều chỉnh các thông số. Các thông số sẽ tự động bị khóa lại sau mười giờ cấp dữ liệu.

29004 Các thông số lưới không thay đổi

Không thể thay đổi các thông số lưới.

 

By Lithaco

Bình luận