Nhiều Khách Hàng Nói Không Với Biến Tần Made in China

Nhiều công ty điện mặt trời ở miền nam đã liên hệ với chúng tôi để tìm kiếm các dòng biến tần nối lưới (inverter on grid) để thay thế cho các inverter made in China do thông tin từ EVN và báo chí có lồng ghép đường lưỡi bò để tuyên truyền vi phạm chủ quyền Viêt Nam.

Biến tần là gì?

Các biến tần mặt trời nối lưới hay còn gọi là inverter on grid là trái tim của hệ thống điện mặt trời nó có nhiệm vụ hết sức quan trọng là biến đổi dòng điện một chiều từ các tấm pin quang điện trên mái nhà tạo ra thành dòng điện xoay chiều (AC) giống hệt với dòng điện do điện lực (EVN) cung cấp, dòng điện này sẽ cung cấp cho các tải tiêu thụ trong nhà và nếu lượng điện năng này sử dụng không hết thì lượng điện này sẽ chạy ra lưới điện để bán điện cho EVN. Những ngày nắng yếu hoặc những lúc mặt trời bị mây che lượng điện năng do hệ thống tạo ra trên mái nhà không đủ cung cấp cho tải tiêu thụ thì điện lưới sẽ bù vào. Nó làm các công việc trên một cách hoàn toàn tự động vì vậy không nói quá lời khi cho rằng biến tần là trái tim của hệ thống điện mặt trời.

Một ưu điểm tuyệt vời của biến tần on grid là có tích hợp với phần mềm giám sát điện năng qua phương thức IOT (internert of things) các phần mềm này có thể cài đặt trên máy tính hoặc các điện thoại thông minh giúp khách hàng và công ty dịch vụ như LITHACO dễ dàng giám sát được sự hoạt động của hệ thống và từ đó có thể xử lý sự cố nhanh chóng cho khách hàng.

Biến tần made in China là gì ?

Made in China là chế tạo ở China, nó có thể là các biến tần thương hiệu Trung Quốc được sản xuất tại Trung Quốc

Nhiều Khách Hàng Nói Không Với Biến Tần Made in China
Biến tần Trung quốc có chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”. EVN cảnh báo

Tại sao nên nói không với biến tần made in China?

Vấn đề thứ nhất là chất lượng, mặc dù ngành chế tạo của Trung Quốc đã không ngừng phát triển trong vài chục năm qua tuy nhiên do chiến lược chạy đua giá rẻ nên các tiêu chuẩn về chất lượng không ngừng hạ xuống, nếu ưu thế nhân công giá rẻ, ngành công nghiệp phụ trợ lớn nhất thế giới làm cho giá thành sản xuất của Trung Quốc ‘rẻ’ chưa từng thấy tuy nhiên nó cũng đồng nghĩa với tuổi thọ của sản phẩm ‘ngắn lại’ chưa từng thấy. Người Việt Nam có câu không có chuyện thơm ngon bổ rẻ được, đã rất rẻ thì tất nhiên không có việc thơm ngon rồi. Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà của bạn nó giống như một nhà máy điện có tuổi thọ từ 20 đến 30 năm vậy tại sao bạn lại lựa chọn biến tần chỉ tuyên bố bảo hành có 5 năm?

Công ty điện năng lượng mặt trời Lithaco chuyên cung cấp các loại Biến tần chất lượng cao, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM (LITHACO)

 

Many Customers Say No To Inverters Made in China

Many solar power companies in the south have contacted us to look for inverter on grid (inverter on grid) to replace the inverter made in China due to information from EVN and the press with sugar cow tongue to propagate Vietnam’s sovereignty violation.

What is inverter?

Grid-connected solar inverters, also called inverter on grid, are the heart of the solar power system.It has the very important task of converting the direct current from the photovoltaic panels on the roof to create alternating current (AC) is identical to the current supplied by electricity (EVN), this current will provide for indoor consumption and if this amount of electricity is not used up, this amount of electricity will run. off the grid to sell electricity to EVN. Weak sunny days or times when the sun is clouded cover the amount of electricity generated by the system on the roof is not enough to provide the consumption load, the grid will compensate. It does all the work on a fully automatic so do not exaggerate to say that the inverter is the heart of the solar power system.

A great advantage of the on grid the inverter is that it integrates with power monitoring software via IoT (internert of things), which can be installed on computers or smartphones to help customers and service companies like LITHACO can easily monitor the operation of the system and thus can quickly solve problems for customers.

What is inverter made in China?

Made in China is manufactured in China, it could be Chinese brand inverters made in China

Many Customers Say No To Inverters Made in China
The Chinese inverter contains a map image with a “cow’s tongue line”. EVN warns

Why say no to inverters made in China?

The first issue is quality, although China’s manufacturing industry has been steadily growing over the past few decades, but due to its low-cost strategy, the quality standards are constantly falling, if so dominant. Cheap labor, the largest ancillary industry in the world, makes Chinese production costs ‘cheap’ like never before, but it also means that the life of the product is ‘shorter’ than ever before. Vietnamese people have a saying that there is no such thing as good and cheap, if it is very cheap, then of course there is no delicious job. The rooftop solar power system is like a 20-to-30-year-old power plant so why would you choose an inverter that only claims a 5-year warranty?

Lithaco Solar Power Company specializes in providing high quality inverters, please contact:

VIETNAM LIEN THANH MECHANICAL ELECTRICAL JOINT STOCK COMPANY (LITHACO)

 

Bình luận