solar-viet-namsolar-factory

REASON FOR CHOOSE LITHACO:

 • 12 years experience in the field of energy and O&M
 • Installed 1000+ solar rooftop constructions with EVN standard installed
 • The design and consultancy capacity is trusted by the market.
 • Technical team with good and professional skills
 • Dedicated service.
 • Warranty, best maintenance in the market
 

Estimating Investment Rate

 

Lithaco Gửi Quý Khách Hàng Gói hệ thống Dự Kiến

 • Công suất: (KWP)
 • Số tấm Pin sử dụng: Tấm
 • Sản lượng điện hàng tháng: Kwh
 • Sản lượng điện hàng năm: Kwh
 • Diện tích cần để lắp đặt: VNĐ
 • Số tiền tiết kiệm mỗi năm: VNĐ

Sau 5 năm hoàn vốn và sử dụng điện miễn phí các năm sau đó.

Bạn sử dụng lượng điện nhiều. Hãy liên hệ với Lithaco qua số 1900 2525 27 để được tư vấn phuơng án tối ưu

 • Hòa lưới
 • Độc lập
 • Tương tác lưới
view more

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG